Almanca İsmin Halleri / Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genetiv

Almancada İsimlerin Çekimi

Almanca ismi halleri

Almancada isimlerin çekimi bakımından dört durum vardır.

Nominativ    :Yalın Durumu

Akkusativ    : Belirtme Durumu

Dativ            :Yönelme Durumu

Genetiv        : Tamlayan durumu

Bestimmte Artikel (Belirli Tanımlayıcılar)

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genetiv

der Wagen (araba)

den Wagen (arabayı)

dem Wagen (arabaya)

des Wagens (arabanın)

die Tür (kapı)

die Tür (kapıyı)

der Tür (kapıya)

der Tür (kapının)

das Haus (ev)

das Haus (evi)

dem Haus (eve)

des Hauses (evin)

die Bäume (ağaçlar)

die Bäume (ağaçları)

den Bäumen (ağaçlara)

der Bäume (ağaçların)Unbestimmte Artikel (Belirsiz Tanımlayıcılar)

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genetiv

ein Wagen (bir araba)

einen Wagen (bir arabayı)

einem Wagen (bir arabaya)

eines Wagens (bir arabanın)

eine Tür (bir kapı)

eine Tür (bir kapıyı)

einer Tür (bir kapıya)

einer Tür (bir kapının)

ein Haus (bir ev)

ein Haus ( bir evi)

einem Haus( bir eve)

eines Hauses (bir evin)

viele Bäume (bir çok ağaç)

viele Bäume (bir çok ağacı)

vielen Bäumen (bir çok ağaca)

vieler Bäume (bir çok ağacın)
NOMINATIV : Yalın Durumu

Bir isim,yalın ise ya cümlenin öznesidir ya da “werden (olmak), sein(olmak), bleiben(kalmak), gelten als(sayılmak, kabul edilmek)” gibi yalın hal isteyen fiillerle oluşturulan bir cümlede yer almıştır.

-Bir cümlenin öznesi yalın halde bulunur.                        Kişilere “wer? (kim?)” sorulur, Nesnelere “was? (ne?)”

                 Der Gast öffnet die Tür. Das Restaurant ist voll.

AKKUSATIV: Belirtme Durumu (-i hali)

Türkçedeki belirtme durumuna karşılık gelir (-i hali). Bu halde sadece “der” artikeli “den” şeklini alırken diğer artikeller değişmez.

İsmin “-i” halinde ise ;


                   Kişilere “wen? (kim?)”, Nesnelere “was? (neyi?)”  sorulur.

     Der Gast kennt den Wirt. Der Wirt bringt das Essen und ein Glas Rotwein.

DATIV: Yönelme Durumu (-e hali)

Dativ halde bütün artikeller değişir. “der” ve “das” “dem” olurken, “tekil die” “der”, “çoğul die” ise “den” şeklini alır ve ismin sonuna “n” takısı gelir.

          İsmin “-e” halinde ise;

Cümleye “wem? (kime?)” sorusu yöneltilir.

Das Essen und der Rotwein schmecken dem Gast

GENITIV: (Tamlayan Durumu)

Genitiv halde tekil ve çoğul “die” tanımlayıcısı “der” şeklini alır ve ismin sonun herhangi bir ek gelmez. “der” ve “das” tanımlayıcıları ise “des” şeklini alır ve ismin sonuna “-s” veya “-es” takısı getirilir. Bu takı adın tek heceli olması halinde “-es”, çok heceli olması halinde ise “-s” şeklinde olur.

 

“der” ve “das” artikelli kelimelerin Genetivdeki sonları.

a) Birden fazla heceli sözcükler “-s” takısı alır.

der Lehrer- des Lehrers,  das Fenster- des Fensters,

der Kaufmann- des Kaufmanns

b) Tek hecelilerde çoğunlukla “-es” takısı gelir.

der Mann-des Mannes, das Buch – des Buches,

 der Arzt – des Arztes

c) “-s, -ss, -ß, -x, ,-z, -tz” ile biten isimlere “-es” takısı gelir.

das Glas – des Glases, der Fluss – des Flusses, der Fuß- des Fußes,

der Komplex – des Komplexes, der Schmerz – des Schmerzes, 


2 yorum:

  1. cümlelere soruları yöneltirim ama cevabı ne olur kim bilir

    YanıtlaSil
  2. Çok teşekkürler.

    YanıtlaSil

Yorumunuz eklenmiştir. Almanca Öğretmenim Katkıda Bulunduğunuz için teşekkürler.

Pages