Almanca İsimler Grammer Konusu

 Almancada İsimlerin Cinsiyeti:

Almanca'da isimler üç cinsiyete atanır: eril (maskulin), dişil (feminin) ve nötr (neutral).Örneğin, eril isimler genellikle "der" ile başlar, dişil isimler "die" ile başlar, nötr isimler ise "das" ile başlar.

Eril (Maskulin) Cinsiyet: der

der Tisch (masa)

der Mann (adam)

der Stuhl (sandalye)


Dişil (Feminin) Cinsiyet: die 

die Blume (çiçek)

die Frau (kadın)

die Lampe (lamba)


Nötr (Neutral) Cinsiyet: das

das Auto (araba)

das Kind (çocuk)

das Haus (ev)

Almanca İsimler Grammer Konusu


Almanca İsimlerin Çoğulu:

Almanca'da isimlerin çoğulu "die" olarak kullanılır ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm isimler için aynıdır İsimlerin cinsiyeti, genellikle ilk harfe göre tahmin edilebilir. Ancak bazı istisnalar vardır. 


Örnekler:


die Tische (masalar)

die Blumen (çiçekler)

die Autos (arabalar)


der Apfel (elma) - die Äpfel (elmalar)

die Blume (çiçek) - die Blumen (çiçekler)

das Buch (kitap) - die Bücher (kitaplar)KURAL ALMANCADA İsimlerin Baş Harfi Büyük Harfle başlar.

Almanca'da tüm isimler büyük harfle başlar. Örneğin:

Das ist mein Buch. - Bu benim kitabım.

Der Hund bellt. - Köpek havlıyor.

Die Katze ist schwarz. - Kedi siyah.


Almancada Artikeller (Belirli Tanımlayıcılar):

Artikeller, isimlerin cinsiyetini belirler. İşte örnekler:


der Tisch (masa)

die Blume (çiçek)

das Auto (araba)

Görüldüğü gibi, her ismin kendine özgü bir artikeli vardır. Artikelleri öğrenmek, isimleri doğru kullanmanıza yardımcı olur.


İsimler ve Özel İsimler:

Almanca'da özel isimler (kişilerin veya yerlerin adları) değişmez. Örneğin:


Maria (Maria)

Berlin (Berlin)

der Rhein (Ren Nehri)

Özel isimlerde artikeller kullanılmaz, doğrudan isim yazılır.


İsimlerin İkinci Hali (Ablatif):

Almanca'da isimler, bazı durumlarda "-(e)n" takısı alarak ikinci bir hale (ablative) gelebilir. Bu hali özellikle bazı belirli edatlarla kullanılır. Örneğin:

mit dem Hund (köpek ile)

ohne die Katze (kedi olmadan)

bei dem Auto (araba yanında)

10. İsimlerin Üçüncü Hali (Dativ):

İsimler, bazı belirli edatlarla kullanıldığında üçüncü bir hale (dativ) gelebilir. Bu hali öğrenmek daha ileri seviyede bir konudur, ancak Almanca dilbilgisini daha derinlemesine anlamak için önemlidir.
ALMANCA İsimler Örnek Cümeleler

Ich sehe einen Vogel. - Bir kuş görüyorum.

Mein Auto ist rot. - Arabam kırmızı.

Das Mädchen lacht. - Kız gülüyor.

Die Blumen sind schön. - Çiçekler güzel.

Wir haben einen Tisch reserviert. - Bir masa ayırttık.

Die Sonne scheint. - Güneş parlıyor.

Die Lehrerin unterrichtet Deutsch. - Öğretmen Almanca dersi veriyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz eklenmiştir. Almanca Öğretmenim Katkıda Bulunduğunuz için teşekkürler.

Pages