Tenfiz Davası Almanca Ön YazıAlmanca Tenfiz davası dilekçe örneği,almanca örnek tenfiz davası dilekçe resmi konuşma örneği;AN DAS.RICHTERAMT DES ............... 1. FAMILIENGERICHTS


Akten Nr.: 2005/987 E.


         Mit der oben angegebenen Nummer der Anerkennungs – Klage konnte ich am 23.04.2018 nicht bei der Verhandlung teilnehmen, deshalb wird die Klage erneuert. 
             Ich erbitte in Vollmacht um die Erneuerung der Akte mit Verehrung und Hochachtungsvollen bitten.


(Bay davacı İçin) Vertreter des Anklaegers
(Bayan davacı İçin ) Vertreter der Anklaegerin
Rechtsanwalt Kemal Beşerilir


.................1. AiLE MAHKEMESi HAKiMLiĞi'NE

Dosya Numaras1: 2005/987E.

                Yukarıda numarası yazılı olan tenfiz (yabancı bir mahkemenin yurt içi mahkemesince tanmması) davasının 23.04.2018 tarihindeki duruşmada bulunamadığımızdan dava yenilemeye kalmıştır. 
                       Dosyanın yenilenmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Avukat Kemal Beşerilir


Yorumlar