Almanca Kesirli Sayi Okuma

Almanca Kesirli Sayılar Nasıl Yazilir? Almanca kesirli sayılar cümle içinde nasıl kullanılır? Almanca Kesirli sayı okuma örnekleri.

Die Bruchzahlen(Kesirli sayilar )


1/3 ein Drittel üçte biri
1/4 ein Viertel dörtte biri
3/4 drei Viertel dörtte üçü
3/5 drei fünftel  beşte üçü

1/10 ein Zehntel onda biri
1/20 ein Zwanzigstel yirmide biri
1/30 ein Dreißigste! otuzda biri
3/100 drei Hundertstel yüzde üç

Almancada Kesirli sayılar kullanımında istina olarak özel isimler vardır, bunlar;


halb 1/2 yarısı anlamında
ganz 1/1 %100 tamamı tam anlamında kullanılır.
die Hälfte: yarım
das Ganze: tam (bütün)


Almanca Kesirli Sayılar Cümle İçinde Kullanımı;

-Mein Freund wollte nur ein Drittel des Geldes nehmen.
Arkadaşım paranın sadece üçte birini almak istedi.
-Ich glaube, er hat nicht einmal ein Zehntel davon verstanden.
Sanırım, o bunun onda birini bile anlamadı.
-Ich war nicht ein halbes Jahr, sondern ein ganzes Jahr in Wien.
Ben yarım yıl değil,bütün yıl Viyana'idim.
-Die Zöge fahren alle halbe Stunde ab.
Trenler her yarım saatte bir kalkıyor.
-Wir wollten es zum halben Preis kaufen.
Biz onu yan fiyatına almak istedik.
-Was ist die Hälfte von 80?
Seksenin yarısı kactir?
-Die Hälfte von 80 ist 40.
Seksenin yansı kırktır.

Yorumlar