je wieviel? kaçar kaçar?

Frage: je wieviel?  kaçar kaçar?

Kaçar yani mesala kaçar kaçar sayıyorsun 5'er 5'er say derkenki anlamda kaçarın kullanışınından bahsedeceğiz.

Burada kullanılan "je" eki Türkçedeki er,ar,şer,şar sözcüğüne denk gelmektedir.

je ein(e,-er) birer
je zwei ikişer
je drei  üçer
je vier dörder
je sechs altışar
je zehn onar
je fünfzig ellişer
je hundert yüzerKaçar je wieviel? Cümle Örnekleri;


-Er gab den Kindern je fünf Dolar.
Çocuklara beşer Dolar verdi.
-Je ein Exemplar dieser Bücher wurde an den Leiter geschickt.
Bu kitaplarm birer nüshası müdüre gönderildi.
-Jeder Kursteilnehmer bekam vom Direktor je zwei Bücher als Geschenk.
Kursa katilan herkes müdürden armagan olarak ikişer kitap ald1.
-Unsere Gehälter wurden ab September um je fünftausend Pfund erhöht.
Maaşlarımız eylillden itibaren be~er bin lira yükseltildi.

Yorumlar