Ölçüler ve Ağirliklar - Maße und Gewichte

Maße und Gewichte (Ölçüler ve Ağırlıkların) almanca karşılıkları aşağıdaki gibi yazılır ve dönüştürülür. Uzunluk, ağırlık birimleri bu şekildedir.

1 milimetre 		1 Millimeter (mm) 1 santimetre 	    1 Zentimeter (cm) 1 desimetre 		1 Dezimeter (dm) 1 metre 	   	    1 Meter (m) 1 inç 			1 Zoll (in) 1 ayak			1 Fuß (ft) 1 mil			1 Meile (sm) 1 miligram 		1 Milligramm (mg) 1 gram 			1 Gramm (g) 1/2 kilogram 		1 Pfund (lb) 1 kilogram 		1 Kilogramm (kg) 50 kilogram 		1 Zentler (Ztr.) 1 Ton			1 Tonne (t) 1 Ton			1 Tonne (t) Maße und Gewichte Ölçüler ve Ağırlıklar


1 milimetre  1 Millimeter (mm)

1 santimetre         1 Zentimeter (cm)

1 desimetre  1 Dezimeter (dm)

1 metre                1 Meter (m)

1 inç  1 Zoll (in)

1 ayak 1 Fuß (ft)

1 mil 1 Meile (sm)

1 miligram 1 Milligramm (mg)

1 gram 1 Gramm (g)

1/2 kilogram 1 Pfund (lb)

1 kilogram 1 Kilogramm (kg)

50 kilogram 1 Zentler (Ztr.)

1 Ton 1 Tonne (t)

1 Ton 1 Tonne (t)


Maße und Gewichte (Ölçüler ve Ağırlıkların) almanca karşılıkları aşağıdaki gibi yazılır ve dönüştürülür. Hacim, ve alan birimleri  ve dönüşümleri aşağıdaki gibidir.

1 santilitre	1 Zentiliter (cl) 1 mililitre	1 Milliliter (ml) 1 litre		1 Liter (l) 1 galon(4,5 l)	1 Gallone (gl) 1 metre küp 	1 Kubikmeter (m³) 1 metre kare 	1 Quadratmeter (m²) 1 kilometre kare1 Quadratkilometer (km²) 1 dekar (dönum)	1 Hektar (ha) 1 tane		1 Stück (stck.) 1 parça		1 Teil 1 düzine	1 Dutzend 1 porsiyon	1 Portion 1 çift		1 Paar 1 paket		1 Packung

1 santilitre 1 Zentiliter (cl)

1 mililitre 1 Milliliter (ml)

1 litre 1 Liter (l)

1 galon(4,5 l) 1 Gallone (gl)

1 metre küp 1 Kubikmeter (m³)

1 metre kare         1 Quadratmeter (m²)

1 kilometre kare 1 Quadratkilometer (km²)

1 dekar (dönum) 1 Hektar (ha)

1 tane 1 Stück (stck.)

1 parça 1 Teil

1 düzine         1 Dutzend

1 porsiyon 1 Portion

1 çift 1 Paar

1 paket 1 Packung
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz eklenmiştir. Almanca Öğretmenim Katkıda Bulunduğunuz için teşekkürler.

Pages