Ek 15 bin Atama Almanca Ögretmenliği Atama Sayısı

2021 yılı ek 15000 atama sayısını için kontenjanlar belli oldu. MEB tarafından  açıklanın  atama sayıları dağılımına göre Almanca Öğretmenliğine  171 ek atama sayısı ilan edildi. 

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27/09/2021 08/10/2021 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı : 25/10/2021 Sözlü Sınavların Yapılıması 12-27/11/2021 Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınıması 12/11/2021 09/12/2021 Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021 Sözlü Sınav Sonuçlarınım İlanı 27/12/2021 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022 07/01/2022 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022 Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022 Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022

15 bin Ek Atama Başvuru Tarihleri

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27/09/2021 08/10/2021
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı : 25/10/2021
Sözlü Sınavların Yapılıması 12-27/11/2021
Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınıması 12/11/2021 09/12/2021
Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021
Sözlü Sınav Sonuçlarınım İlanı 27/12/2021
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022 07/01/2022
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022
Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022
Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022


15 bin Ek Atama Başvuru Şartları 2021 Eylül


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
MILL

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla
tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış
olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini
tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz eklenmiştir. Almanca Öğretmenim Katkıda Bulunduğunuz için teşekkürler.

Pages