Fiil Cekimleri Temel Kurali

Almancada fiiller çekimlenirken "-en" mastar eki atlır. Fiilin köküne öznelere göre farklı ekler getirilir. Tümcede yer alan yüklem özne, te killik cogunluk, zaman, kip gibi özellikleri içinde barındırır.


 Genelde fiil cekimleri ele alınırken bütün zamanlara göre cekim bicimleri siralan
maktadtr. Ancak yabancı dil ögretimi amac  caltışmalarda zaman bicimlerinin aynı bir konuda ele almasnın daha yararh olacagı öngörülmektedir. Bu calışmada da benzer bir düşünce izlenmektedir. çünki bir yandan fiil cekimi konusunun kapsamı cok geniş, öte yandan karşilaştır
dıgımız dillerin zaman yapma bicimleri farklı. Bu nedenle burada fiil cekimleri en temel ve en cok kullamlan zaman bicimi olan şimdiki zamana göre yapılacakhr. Diger cekim bicimlerini ileriki konularda ele alacagız. Almancada fiiller şimdiki zamana (Präsens) göre şöyle cekimlenir;

lerne gehe schreibe arbeite fahre gebe nehme fiil çekimleri almanca

Almanca fiil çekimleri genel kural;

ich e
du  st
er/sie/es   t
wir  en
ihr  t
sie/Sie  en


Almanca Örnek Fiil Çekimleri


Lernen gehen schreiben  arbeiten fahren geben nehmen
ich lerne gehen schreibe arbeite fahre gebe nehme
du  lernst gehest schreibst arbeitest fährst gibst nimmst
er/sie/es lernt geht schreibt arbeitet fährt gibt nimmt
wir  lernen gehen schreiben arbeiten fahren geben nehmen
ihr  lernt geht schreibt arbeitet fahrt gebt nehmt
sie/Sie  lernen gehen schreiben arbeiten fahren geben nehmen

Yorumlar