Fiil Cekimleri Temel Kurali

Almancada fiiller çekimlerinken "-en" mastar eki atılır. Fiilin köküne öznelere göre farklı ekler getirilir. Tümcede yer alan yüklem özne, tekillik çoğunluk, zaman, kip gibi özellikleri içinde barındırır.


 Genelde fiil çekimleri ele alınırken bütün zamanlara göre çekim biçimleri sıralanmaktadır. Ancak yabancı dil öğretimi amaç çalışmalarda zaman biçimlerinin aynı bir konuda ele almansın daha yararı olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada da benzer bir düşünce izlenmektedir. çünkü bir yandan fiil çekimi konusunun kapsamı çok geniş, öte yandan karşılaştırdığımız dillerin zaman yapma biçimleri farklı. Bu nedenle burada fiil çekimleri en temel ve en çok kullanılan zaman bicimi olan şimdiki zamana göre yapılacak. Diğer çekim biçimlerini ileriki konularda ele alacağız. Almancada fiiller şimdiki zamana (Präsens) göre şöyle çekimlenir;

lerne gehe schreibe arbeite fahre gebe nehme fiil çekimleri almanca
Almanca fiil çekimleri genel kural;

ich e
du  st
er/sie/es   t
wir  en
ihr  t
sie/Sie  en


Almanca Örnek Fiil Çekimleri


Lernen gehen schreiben  arbeiten fahren geben nehmen
ich lerne gehe schreibe arbeite fahre gebe nehme
du  lernst gehest schreibst arbeitest fährst gibst nimmst
er/sie/es lernt geht schreibt arbeitet fährt gibt nimmt
wir  lernen gehen schreiben arbeiten fahren geben nehmen
ihr  lernt geht schreibt arbeitet fahrt gebt nehmt
sie/Sie  lernen gehen schreiben arbeiten fahren geben nehmen

1 yorum:

Yorumunuz eklenmiştir. Almanca Öğretmenim Katkıda Bulunduğunuz için teşekkürler.

Pages